SODEV Technology, s.r.o.
Vývoj software
Poradenství v oblasti výpočetní techniky
Středa 12.05.2021, svátek slaví
 Úvod  Služby  Produkty  Objednat  Kontakt      
 
 Mechanical Calculator 8.4
Aplikace je určena především pro strojírenství a obrábění. Umožňuje vypočítat různé veličiny a hodnoty, jež jsou nutné při obrábění, CNC programování či konstruování.
 
Novinky

verze 8.4.0 - 17.2.2018
Obecné
• V možnostech aplikace je nová volba, zda se má ve vypočtených políčkách zobrazovat plný počet vypočítaných desetinných míst (po kliknutí do políčka).
• V možnostech aplikace je nová volba, zda se mají ve výsledku zobrazovat na nastavený počet desetinných míst nuly v případě, že výsledné číslo má méně desetinných míst, než je nastaveno.
• Oprava problémů s registrací starých licenčních souborů.
Modul Přesnost
• Ve výpočtu tolerancí je sjednocen výpočet na 4 desetinná místa.
• V nabídce Geometrické tolerance je opravena maximální velikost jmenovitého rozměru.
• V nabídce Úchylky závitů jsou opraveny výpočty maximálních a minimálních rozměrů průměrů vnitřního metrického závitu při jiných tolerancích než H.
verze 8.3.1 - 6.9.2017
Modul Přesnost
• V nabídce Všeobecné úchylky je opraven chybný popisek jednotky tolerance při úhlovém druhu rozměru.
• V nabídce Úchylky závitů je u metrického a lichoběžníkového závitu opraveno zobrazování stoupání nezávisle na nastavení typu desetinného oddělovače.
verze 8.3.0 - 2.7.2017
Obecné
• Ve výběrovém okně položek při spuštění aplikace jsou opraveny chybné výběry některých položek.
Modul Obrábění
• V nabídce Předvrtání otvorů je opraveno zobrazení závitu M64 se základním stoupáním.
Modul Přesnost
• V nabídce Základní úchylky je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Základní úchylky je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Všeobecné úchylky je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Všeobecné tolerance je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Geometrické tolerance je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Úchylky výkovků je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Tolerance odlitků je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Úchylky měrek je pomocí nového tlačítka Smazat vše přidána možnost vymazat celý seznam uložených hodnot naráz. Dále se při změně velikosti okna aplikace změní i velikost seznamu uložených hodnot.
• V nabídce Úchylky závitů je u metrického závitu opraveno nastavení stoupání základní řady zobrazované při spuštění aplikace a u všech druhů závitů opravena přesnost zaokrouhlení stoupání v přehledové tabulce.
Modul Přehledy
• V nabídce Technické symboly je přidán seznam značek pro Kinematická schémata a Hydraulická a pneumatická schémata.
verze 8.2.1 - 9.1.2017
Obecné
• Oprava registrace při odlišných nastavení místních prostředí.
verze 8.2.0 - 17.11.2016
Obecné
• Při spouštění aplikace se zobrazí okno se seznamem všech položek umožňující rychlý výběr požadované položky. Zobrazování okna lze vypnout či znovu zapnout v možnostech aplikace.
Modul Obrábění
• V nabídce Jakost povrchu je na záložce Porovnání přidán popisek Rmax k Rt,neboť obě označení představují stejnou hodnotu.
• V nabídce Špička vrtáku je obnovena funkce automatického přepočítávání délky špičky vrtáku v tabulce výběrových průměrů vrtáků dle aktuální velikosti úhlu špičky.
• V nabídce Předvrtání otvorů je u označování závitu se základní řadou uvedeno značení bez velikosti stoupání.
Modul Převody
• V nabídce Porovnání materiálů je přidána možnost vyhledávání.
verze 8.1.0 - 1.9.2016
Obecné
• Do schránky se pomocí klávesové zkratky Ctrl+C zkopíruje hodnota pole, na kterém se aktuálně nachází kurzor, v zaokrouhleném formátu dle nastavení aplikace. Při označení celého textu v daném poli a použití kontextové nabídky pravého tlačítka myši se do
schránky zkopíruje celý, nezaokrouhlený, výsledek (vybraný text).
Modul Obrábění
• V nabídce Kroutící moment je opravený popisek názvu nabídky.
• V nabídce Kuželovitost jsou upraveny popisky tlačítek.
• V nabídce Frézování závitů jsou upraveny a opraveny popisky.
• V nabídce Špička vrtáku jsou upraveny popisky tlačítek.
Modul Přesnost
• V nabídkách je zamezeno přidávání údajů do seznamů uložených výsledků v případě, že není dokončený výpočet.
• V nabídce Základní úchylky je opraveno načítání hodnot z uložených oblíbených tolerancí, kdy se již správně vyhledá dané toleranční pole pro vykonání požadovaného výpočtu.
Modul Převody
• V nabídce Souřadnice jsou upraveny popisky tlačítek.
Modul Přehledy
• V nabídce Převodová kola jsou přidána případná informativní hlášení po určitém výpočtu.
• V nabídce Technické symboly jsou přidány značky pro Potrubí.
verze 8.0.0 - 7.2.2016
Obecné
• Novější vzhled aplikace.
• Při použití jiné jazykové verze aplikace je nutné nainstalovat aplikaci odpovídající požadovanému jazyku. Jednotlivé jazykové mutace aplikace jsou či budou dostupné na stránkách výrobce.
• Možnosti barevného zobrazování výsledků a zvýrazňování jednotlivých položek jsou podstatně rozšířeny.
• Nabídky geometrických obrazců v modulu Matematika obsahují nové obrázky.
• Je změněno zobrazování zaokrouhlených čísel, které umožňuje po kliknutí do pole s výsledkem zobrazení nezaokrouhleného čísla přesto, že se v daném poli zobrazuje číslo zaokrouhlené dle nastavení v aplikaci.
• Tabulka preferovaných řezných rychlostí byla rozšířena o posuvy, rozdělena pro jednotlivé obráběcí disciplíny (soustružení, frézování, vrtání) a je dostupná přímo v každé relevantní nabídce.
• Tabulka pro optimalizaci řezné rychlosti byla upravena a rozšířena.
• Tabulka dat materiálů je dostupná přímo v každé relevantní nabídce přes rozbalovací pole.
• Jednotka hustoty byla změněna na správně používanou - kg/m3.
• Možnost nastavení tisku výsledků pouze s aktuálně počítanými hodnotami.
Modul: Obrábění
• V nabídce Čas obrábění jsou přidány u soustružení výpočty pro vícetřískové podélné obrábění průměru (hrubování) a u frézování jsou výpočty rozděleny pro válcovou frézu a čelní frézu.
• V nabídce Jakost povrchu je přidána možnost výpočtu výšky nerovností Rmax pro frézování s kulovou frézou. U výpočtu výšky nerovností Rz je statický obrázek nahrazen grafem zobrazujícím jednotlivé výstupky a přímku představující výslednou výšku nerovnos
tí Rz. Původní porovnávací tabulka různých značení drsností povrchu byla změněna a rozšířena o další používaná značení. Byla přidána tabulka přesností Ra pro odpovídající stupeň přesnosti IT.
• V nabídce Kuželovitost se zvýšil počet výpočtů o 26 a je vytvořena přehledová tabulka kuželů a jejích parametrů.
• V nabídce Frézování závitů je kontrola vhodného stoupaní vybraného závitu.
• Nabídka Vrchlík vrtáku byla přejmenována na Špička vrtáku.
• V nabídce Předvrtání otvorů se zvýšil počet typů závitů o 5 (Rc, Rd, BA, UN a UNEF) a u některých stávajících byl zvýšen rozsah závitů (BSF do 4 1 a UNS do 6), dále byly přidány průměry pro předvrtání tvářených závitů a zobrazení dat je v přehledné tab
ulce. U předvrtaných otvorů pro výstružníky bylo mírně upraveno zobrazování výsledných hodnot.
• Nová nabídka Pravidelné otvory, umožňující výpočet souřadnic otvorů pravidelně rozmístěných na kružnici a na přímce.
Modul: Přesnost
• V nabídce Základní úchylky je přidána možnost uložení preferovaných tolerancí pro rychlejší možnost jejich použití, je přidána možnost zadání změřeného rozměru a výpočet jeho vzdáleností od mezních rozměrů a středního rozměru, je přidán graf zobrazujíc
í vzájemné polohy jmenovitého rozměru, horního mezního rozměru, dolního mezního rozměru, středního rozměru a případně změřeného rozměru .
• V nabídce Všeobecné úchylky je přidána možnost přidání výsledku do seznamu pro případ tisku či exportu a opačně smazání přidaného výsledku ze seznamu.
• V nabídce Všeobecné tolerance je přidána možnost přidání výsledku do seznamu pro případ tisku či exportu a opačně smazání přidaného výsledku ze seznamu.
• V nabídce Geometrické tolerance je druh tvarů a poloh rozšířen o tolerance v závislosti na stupni přesnosti tolerance rozměru a přidána možnost přidání výsledku do seznamu pro případ tisku či exportu a opačně smazání přidaného výsledku ze seznamu.
• V nabídce Úchylky výkovků je přidána možnost přidání výsledku do seznamu pro případ tisku či exportu a opačně smazání přidaného výsledku ze seznamu.
• Nabídka Úchylky odlitků je nahrazena novou nabídkou Tolerance odlitků z důvodu nahrazení původní normy normou novou, předepisující tolerance a přídavky odlitků. Možnost zobrazení původní položky zůstala v menu Nástroje - Původní nabídky - Úchylky odlit
ků.
• V nabídce Úchylky závitů je přidáno pro Metrické závity do seznamu položek stoupání, Whitworthův závit je rozšířen až do velikosti W 6 (z W 4), Lichoběžníkový závit rovnoramenný je rozšířen až do velikosti Tr 640 (z Tr 52), u Palcových závitů se v sezn
amu položek zobrazují vedle milimetrových hodnot i hodnoty v palcích.
• Nová nabídka Úchylky měrek, umožňující zjištění velikostí dovolené úchylky délky v libovolném bodě a tolerance rozpětí délky pro jmenovitou délku základních měrek.
Modul: Matematika
• Nová nabídka Prvočísla, umožňující zjištění, zda je zadané číslo prvočíslem či složeným číslem. Je také možné vygenerovat posloupnost prvočísel do zvoleného maximálního čísla (maximum je omezeno na číslo 100000000).
• V nabídce Goniometrické funkce je přidána informace o vztahu zvolené funkce v pravoúhlém trojúhelníku.
• V nabídce Kosoúhelník je přidáno nové pole pro výpočet úhlu ß čímž se zvýšil počet výpočtů o 35.
• V nabídce Lichoběžník se zvýšil počet výpočtů o 4.
• V nabídce Hranol se zvýšil počet výpočtů o 3.
• Nová nabídka Mezi Body, umožňující výpočet souřadnic středového bodu, vzdálenosti a úhlu mezi dvěma body v kartézském souřadném systému.
Modul: Převody
• Nabídka Tvrdosti materiálů je změněna dle platné normy.
• V nabídce Porovnání materiálů je doplněno 6 dalších státních norem (Francie, Itálie, Švédsko, Polsko, Rakousko a Čína). Seznam porovnaných položek se zvýšil o více než 200. Je doplněno zobrazování aktuálního počtu položek v seznamu. Jednotlivé materiál
y jsou rozřazeny do ISO skupin.
• V nabídce Jednotky jsou rozšířeny seznamy položek jednotek pro převod (Rovinný úhel +6, Délka +18, Plocha +7, Objem +14, Čas +4, Rychlost +2, Hmotnost +7, Objemová hustota +1, Síla +5, Tlak +13, Energie +16, Výkon +21, Paměťová kapacita +8 a Teplota +4
).
• V nabídce Číslice je možné provést převod palcových zlomků na palce a milimetry.
• V nabídce Zobrazení úhlu je možné vytvořit seznam převedených úhlů a poté jej např. vytisknout.
Modul: Přehledy
• V nabídce Jednotky SI přibyl sloupec zobrazující vztah jednotky k dalším jednotkám a dále lze filtrovat a kombinovat mezi sebou jednotlivá zobrazení skupin jednotek SI. Dále se po kliknutí na jednotlivé položky zobrazuje skupina, do které vybraná polož
ka náleží.
• Nová nabídka Značky veličin, zobrazující značky mechanických nebo elektrotechnických veličin s možností přidávání, upravování a mazání jednotlivých položek.
• Nová nabídka Binární předpony, zobrazující nové předpony pro použití v informatice.
• V nabídce Řecká abeceda je nový popisek obsahující název znaku symbolu a další informace zobrazující kódy znaků v Unicode a HTML kódování.
• Nová nabídka CNC kódy, zobrazující přehled znaků (adres, příkazů) používaných v CNC programech a při obrábění na CNC strojích. Přehled znaků je dostupný pro řídící systémy Sinumerik a Heidenhain ISO.
• V nabídce Konstanty je možné přidávat, upravovat a mazat jednotlivé položky.
• V nabídce Formáty papírů je mírně změněn formát zobrazení a je možné zadávat pro výpočty i vlastní formáty papírů.
• V nabídce Břitové destičky je změněna grafika zobrazení a je možné provést analýzu kódu destičky nejen ve formátu ISO, ale i ve formátu ANSI.
• Nabídka Slinuté karbidy je změněna na Nástrojové materiály a byly přidány další nové informace také o řezných nástrojích z keramiky, diamantu a nitridu bóru. Dále byl přidán přehled použití tvrdých řezných materiálů a nástrojových ocelí.
• Nová nabídka Hmotnosti materiálů, umožňující vypočítat hmotnosti základních profilů tyčových polotovarů a odvozených rozměrů.
• Nová nabídka Převodová kola, umožňující vypočítat základní rozměry kol pro řetězové převody a ozubených kol s přímým ozubením či šikmými.
• Nová nabídka Technické symboly, zobrazující technické symboly používané na výkresech pro různá označení (např. profilový materiál, svary atp.)

 
Obsahuje pět tématicky rozdělených modulů:
 
1. Obrábění
V tomto modulu lze vypočítat:
- řezné rychlosti
- objem odebraného materiálu
- hmotnost odebraných třísek
- průřez třísky
- tloušťtku třísky
- čas obrábění
- jakost obrobeného povrchu
- údaje potřebné při soustružení kuželů (kuželovitost, úhly)
- údaje potřebné pri frézování závitu kotoučovou závitovou frézou (vyosení a posuv)
- špičku vrtáku
- průměr vrtáků potřebných při předvrtání závitu a otvoru pro výstružník
- souřadnice pravidelných otvorů na kružnici a na přímce (novinka)
- množství tepla vzniklého při obrábění
- řezné síly
- výkon
- kroutící moment
 
 
 
2. Přesnost
V tomto modulu lze zjistit:
- základní tolerance, mezní rozměry a úchylky tolerovaných rozměrů
- všeobecné úchylky
- všeobecné tolerance
- geometrické tolerance
- úchylky výkovků
- tolerance odlitků
- úchylky závitů
- úchylky měrek (novinka)
Všechny výsledné hodnoty odpovídají daným normám (EN, ISO, ČSN příp. DIN)
 
 
 
3. Matematika
V tomto modulu lze vypočítat:
- prvočísla
- hodnoty goniometrických funkcí
- rozměry trojúhelníku (kosoúhlý, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný)
- rozměry obdélníku a čtverce
- rozměry kosodélníku a kosočtverce
- rozměry lichobežníku
- rozměry pravidelného mnohoúhelníku
- rozměry kruhu (a výseče, úseče, mezikruží)
- rozměry elipsy
- rozměry kvádru a krychle
- rozměry válce (plný i dutý)
- rozměry koule (a výseče, úseče, vrstvy)
- vzdálenost mezi body (novinka)
 
 
 
4. Převody
V tomto modulu lze převádět hodnoty:
- tvrdosti materiálu
- druhu materiálu a jeho zahraničních variant
- jednotek (rovinný úhel, délka, plocha, objem, čas, rychlost, hmotnost, plošná hustota, objemová hustota, síla, tlak, energie, výkon, paměťová kapacita, teplota)
- různých číselných soustav
- římských číslic na arabské a naopak
- úhlu v desetinném vyjádření a ve stupních, minutách a vteřinách
- polárních a kartézských souřadnic
 
 
5. Přehledy
V tomto modulu jsou přehledové tabulky s:
- předponami jednotek SI
- jednotkami SI
- řeckou abecedou
- konstantami
- formáty papírů
- slinutými karbidy
Dále je zde položka, která umožňuje zanalyzovat ISO břitovou destičku dle jejího označení.
 
 
U některých položek jsou i vysvětlující obrázky.
Dále lze téměř všechny výsledky tisknout a podstatné množství i exportovat do souborových formátů pro text (.txt), znakem oddělený textový soubor (.csv), tabulky MS Excel (.xls), dokumentu MS Word (.doc) a souboru pro internetové prohlížeče (.html).
 
 
Tato aplikace je SHAREWARE, což znamená, že pokud se rozhodnete tuto aplikaci používat i po uplynutí zkušební doby, musíte zaplatit registrační poplatek.
 
Nezaregistrovaná aplikace je téměř plně funkční, ale má následující omezení:
– Funkčnost nezaregistrované aplikace je pouze 30 dní od instalace.
– Při spuštění aplikace se zobrazí informační formulář o používání neregistrované verze aplikace.
– Při uzavření aplikace se zobrazí informační formulář o používání neregistrované verze aplikace.
– Na tisku se zobrazuje informace o používání neregistrované verze.
– V tisku nelze uložit tiskovou sestavu do souboru .rtf.
– Nemožnost v Nastavení aplikace změnit přednastavené položky.
 
Po zaplacení registračního poplatku vám budou zaslány registrační údaje i s postupem, jak aplikaci zaregistrovat. Po zaregistrování aplikace se plně zpřístupní všechny její funkce.
 
 
Způsob zaplacení poplatku a získání registračních údajů:
Nejjednodušší způsob zaregistrování aplikace je přes formulář, který je dostupný přes tlačítko "Objednat" v menu stránky.
Dále mužete poslat e-mailem nebo poštou vaší objednávku, která musí obsahovat vaše identifikační údaje, název objednávaného produktu, typ licence a počet licencí.
 
Platba bankovním převodem - registrační údaje budou zaslány e-mailem
Po přijetí objednávky vám bude e-mailem zaslána faktura pro zaplacení registračního poplatku za licenci. Po zaplacení vám budou doručeny registrační údaje e-mailem.
 
Před stažením se nazapomente seznámit s Licenční smlouvou!
 
 
Download

Windows 7, 8, 10
Mechanical Calculator 8 [8.4.0] (4.5 MB) - Aplikace (v EXE formátu)
Mechanical Calculator 8 [8.4.0] (4.5 MB) - Aplikace (v ZIP formátu)
Novinky [v .pdf] (506 kB) - Seznam novinek

 
Ceník

Katalogové č.Název licenceCena (bez DPH) Cena (s DPH) 
MC8-K1Lkoncový uživatel, 1 licence, nová (více...)1100.00 Kč1331.00 Kč
MC8-K5Lkoncový uživatel, multilicence do 5 uživatelů, nová (více...)4900.00 Kč5929.00 Kč
MC8-KNLkoncový uživatel, neomezená multilicence, nová (více...)8200.00 Kč9922.00 Kč
MC8-S1Lškolské zařízení, 1 licence, nová (více...)800.00 Kč968.00 Kč
MC8-S5Lškolské zařízení, multilicence do 5 uživatelů, nová (více...)3500.00 Kč4235.00 Kč
MC8-SNLškolské zařízení, neomezená multilicence, nová (více...)5700.00 Kč6897.00 Kč
MC8-UK1Lkoncový uživatel, 1 licence, upgrade z verze 7 (více...)200.00 Kč242.00 Kč
MC8-UK5Lkoncový uživatel, multilicence do 5 uživatelů, upgrade z verze 7 (více...)1500.00 Kč1815.00 Kč
MC8-UKNLkoncový uživatel, neomezená multilicence, upgrade z verze 7 (více...)3200.00 Kč3872.00 Kč
MC8-US1Lškolské zařízení, 1 licence, upgrade z verze 7 (více...)100.00 Kč121.00 Kč
MC8-US5Lškolské zařízení, multilicence do 5 uživatelů, upgrade z verze 7 (více...)1000.00 Kč1210.00 Kč
MC8-USNLškolské zařízení, neomezená multilicence, upgrade z verze 7 (více...)2100.00 Kč2541.00 Kč

Copyright © SODEV Technology, s.r.o., 2008 - 2013 (v.6.6)
Optimalizováno pro rozlišení 800x600
http://www.sodev.cz
Hostováno u DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING